Stanbruk, stan-bruk, budowa i remonty dróg Stanbruk, stan-bruk, budowa i remonty dróg Stanbruk, stan-bruk, budowa i remonty dróg Stanbruk, stan-bruk, budowa i remonty dróg

BUDOWA DRÓG


Budowa dróg

Drogi są obecnie jedną z najważniejszych struktur w państwie. Pozwalają na szybki i bezpieczny transport towarów oraz ludzi. Ilość pojazdów z nich korzystających bardzo szybko rośnie. Aby drogi były bezpieczne konieczne jest okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych oraz remontów.

Rośnie również zapotrzebowanie na ich nowe odcinki i dla tego oferujemy kompleksowe usługi w zakresie budowy dróg:

  • Przygotowanie oraz stabilizacja gruntu.
  • Podbudowa z kruszywa naturalnego.
  • Podbudowa z mieszanki mineralno, cementowo, emulsyjnej.
  • Układanie nawierzchni.
  • Zagęszczenie walcem gładkim.

    Posiadamy niezbędne zaplecze maszynowe oraz dostarczamy materiał potrzebny w procesie budowy drogi.

    Zapraszamy do współpracy.